• De ledenvergadering: saai of gaan we bepalen hoe we verder moeten?
  • Uiteraard hopen we op dat laatste. De ledenvergadering zal deze keer in het teken staan van debat, interactie maar vooral met elkaar bepalen hoe we verder kunnen/moeten. Ik doel dan op de presentatie die vanuit het conceptbeleidsplan gepresenteerd zal worden. We zullen een koers moeten bepalen zodat we de vereniging op termijn stabiel kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Hiertoe zijn nieuwe plannen, doelen en prioriteiten noodzakelijk. Ik roep daarbij iedereen (ook ouders!) op om hiermee aan de slag te gaan. We beginnen met genoemde onderwerpen die we vergaard hebben op een aantal sessies en die we op de JAV met jullie willen delen. Ook doe ik een beroep op onze jongeren om mee te denken over de eigen toekomst!

    Dus a.s. vrijdag om 20.00 uur in het clubhuis en denk/beslis mee over je eigen club!

    Tot dan

    namens het Bestuur

    René Benning