• Tevredenheidsenquête Die Haghe
 • Zoals jullie al eerder in de berichten “van de voorzitter” op de site hebben kunnen lezen, zijn er onder leiding van Steef van den Boom (sportontwikkeling) een aantal bijeenkomsten geweest om ambities en doelstellingen voor de komende jaren uiteen te zetten.
  In deze bijeenkomsten hebben het bestuur, de TC/TB en JC en een delegatie van leden (uit diverse commissies) en ouders gediscussieerd over waar we staan en gebrainstormd waar we naar toe willen.
  Wij als bestuur vinden het erg belangrijk dat iedereen die aan Die Haghe verbonden is aan dit proces kan deelnemen en zijn of haar mening en ideeën kan geven. Vandaar een tevredenheidsenquête. Via de onderstaande link kan je de enquête invullen. [Klik op de link of  Link kopiëren en plakken in de “internet-adres-balk” bovenin, niet in het zoekvenster.]

  We hopen op veel respons en ideeën voor de toekomst. Fijn als je er even de tijd voor neemt. Graag voor maandag 23 mei 2022 invullen. Vergeet niet na het invullen onderaan op “Verzenden” te drukken. De resultaten van de enquête en het plan voor de komende jaren worden besproken op Jaarlijkse Algemene (leden) Vergadering (JAV) op vrijdag 3 juni 2022.

  Tenslotte:
  Een woord van dank aan Jolanda Lagerwaard en Claudette van der Staak voor het tot stand komen van deze enquête.
  Ik zeg: invullen maar! Niet uitstellen, maar doen. DANK!

  Groet,
  Alex Kooijmans

  LINK ENQUETE:

  https://tinyurl.com/Onderzoek-DIeHaghe