• Bestuursmededeling: Dirk-Jan Kiljan
  • Als Bestuur zijn we al een tijdje op zoek naar versterking. Gelukkig menen wij een geschikte kandidaat gevonden te hebben. Een oude bekende en dat is Dirk-Jan Kiljan.
    Dirk-Jan zal de portefeuilles accommodatie en sponsoring gaan aansturen. Conform huishoudelijke reglement geven wij de leden vanaf plaatsing van dit artikel twee weken om eventuele bezwaren kenbaar te maken.
      
    namens het Bestuur
    René Benning