• Van de voorzitter: 06 juni 2021
  De algemene ledenvergadering was dit keer een andere dan we gewend zijn. Hier bedoel ik mee dat deze vergadering volledig digitaal was. Vanuit de inmiddels bekende kanarietalk studio werd de vergadering aan elkaar gesproken door gespreksleider Maurice.
  Vanuit de huiskamer konden de leden de vergadering bijwonen en via teams actief meepraten.
  Buiten de standaard onderwerpen werd stilgestaan bij het voorstel verduurzaming van het clubhuis en herstel van de kozijnen van de multiruimte. Na enkele goede kritische vragen en een presentatie over verduurzaming werd het voorstel met ruime meerderheid aangenomen. 
  De verkiezingen gingen vlot en fijn dat de jeugdcommissie versterkt wordt met Eva en Anetta.
  De vetrekkende commissieleden zijn door Annemieke en Daniel op gepaste wijze bedankt voor hun inzet.  Naast deze actie zijn ook onze jubilarissen thuis bezocht en werden ook in het zonnetje gezet. Een leuk filmpje illustreerde deze ludieke actie. Als Bestuur willen we alle leden bedanken in het door hun gestelde vertrouwen in ons.
  Kortom een goed "bezochte" ledenvergadering. Tot slot hiervan wil ik Dylan, Daniël en Maurice bedanken voor de algehele leiding hiervan. 
  Uiteraard gaan we ook fysiek door en staan er een aantal activiteiten op de planning. De informatieavond voor ouders, de korte competitie voor de jeugd en waarschijnlijk het kamp voor de aspiranten en pupillen. Ook zal er deze zomer door Ren4Sport nog een sportmiddag georganiseerd worden.  Naar ik begreep zijn alle trainingen weer begonnen en dat is mooi. 
  Ik zou zeggen: geniet van de dingen die weer mogen en doe dat verantwoord!
   
   
  René Benning