• Bestuursmededeling 29 maart 2021
 • Een tijdje geleden hebben Dennis van Hooft en Daniel v.d. Velde aangegeven te gaan stoppen met het bestuurswerk. Beide heren blijven wel in respectievelijk de accommodatiecommissie en de sponsorcommissie. Gelukkig kunnen we voorzien in beide vacatures. Jeffrey de Ru en Alex Kooijmans hebben aangegeven het bestuur te willen versterken en daar zijn we erg blij mee!
  Om beide heren zo snel mogelijk te kunnen inzetten is gekozen voor een directe kandidatuurstelling. Beide heren zijn vanaf publicatie van deze melding twee weken kandidaat. Indien er binnen deze periode geen bezwaren bij het Bestuur zijn binnengekomen zijn Jeffrey en Alex gekozen als bestuurslid.
   
  Eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan bestuur@diehaghe.nl
   
  Namens het bestuur van kv Die Haghe
  René Benning (voorzitter)