• Van de voorzitter: 20 december 2020
  Dat ons jaar zo zou eindigen daar had niemand rekening mee gehouden. Vanaf maart dit jaar kregen wij ook als Die Haghe te maken met het fenomeen Covid-19. Van de een op andere dag viel het clubleven en de competitie stil. Na elke persconferentie was er de hoop dat het weer beter ging en we ons Die Hagehe leventje weer mochten voortzetten. Niets van dat, na een redelijk strenge lockdown kregen we weer mogelijkheden totdat het aantal besmettingen weer ging oplopen en wij wederom met een ditmaal nog strengere lockdown te maken kregen. We hebben getracht om zo goed als mogelijk alles door te laten gaan: trainingen, onderlinge wedstrijden, verkoop kantine voorraad, acties zoals livestream volgen van wedstrijden, digitale feestjes en ga zo maar door. We werden ondersteund door velen. Een nieuwe vrijwilligerstaak werd in het leven geroepen: de corona-coördinator. Kortom: we hebben zo goed als mogelijk ons er doorheen geslagen maar ook een aantal Die Haghe leden werd getroffen door het virus.
  Persoonlijk denk ik dat dit één van de meest bijzondere jaren in 100 jaar Die Haghe is geweest. Behoudens de oorlogsjaren zijn we nog nooit zo lamgelegd als nu.
  Dat brengt me op ons jubileumjaar. Wat waren we dichtbij een definitief draaiboek voor alle festiviteiten! De jubileumcommissie en de reüniecommissie waren op punten en komma's na klaar voor het eeuwfeest van Die Haghe. Het was heel zuur om ook deze mijlpaal geruisloos voorbij te moeten laten gaan, hoewel: Sjaak Bral heeft ons getrakteerd op een ludieke felicitatie! Dank nog daarvoor. Gelukkig hebben we wel via de site onze levensloop kunnen laten zien. In blokken van 25 jaar is veel geschreven over 100 jaar Die Haghe. We gaan door met de voorbereidingen, wie weet kan komend jaar wel het feest plaatsvinden.
  Zo vlak voor de kerst kijken we altijd even terug op afgelopen jaar, een heel bijzonder jaar wat de geel-zwarte geschiedenisboeken zal ingaan als teleurstellend, geïmproviseerd, nieuwe manier van communiceren, digitale contacten maar ook verdriet. Ik hoop en weet dat we hier doorheen komen, met elkaar. Ik spreek de wens uit dat we gezond blijven. Ook wens ik namens het bestuur van kv Die Haghe iedereen een fijne kerst en een goed uiteinde. Let op elkaar! Tot volgend jaar!
   
   
  René Benning
  voorzitter