• Van de voorzitter: 20 juli 2020
  De vakanties zijn begonnen en we kijken terug op een bijzonder seizoen. Het abrupte einde van de competitie, de activiteiten en zelfs onze viering van het 100 jarig jubileum. Zaken die niemand van ons had kunnen voorzien. Het vroeg van iedereen acceptatie, improvisatie en bovenal flexibiliteit. Dit is wat ons betreft goed gelukt. Voor zover we kunnen overzien zijn er gelukkig geen Corona besmettingen bij ons geweest. Dat het nog niet klaar is dat is duidelijk. We zullen nauwlettend de berichtgevingen en de daaraan gekoppelde maatregelen volgen en hier op acteren.
  Dank aan iedereen die meegeholpen heeft om in deze tijden op beperkte schaal actief te blijven!
  Honderd jaar Die Haghe is niet onopgemerkt gebleven. Diverse publicaties, filmpjes etc hebben Die Haghe in de spotlights gezet. Wat ik apart wil vermelden is de verslaglegging op de site van 100 jaar jaar Die Haghe verdeeld in blokken van 25 jaar. Een interessante opbouw van onze geschiedenis en een mooi (digitaal) document om te bewaren.  Harry van der Mark en Rob van Olst hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Dank aan deze twee heren!
  We hebben als Bestuur nog vergaderd. We hebben o.a. de ledenvergadering doorgenomen. Deze zal plaatsvinden op 25 september. Een fors uitstel maar gezien de vakanties en opstart van het nieuwe seizoen is eerder niet mogelijk. Positief is dat er weer sportcoördinatoren vanuit de stichting WSDH zijn aangesteld. We kunnen als organisatie aangeven daar waar onze behoefte ligt qua sportbegeleiding. Te denken valt b.v. aan: 

  • Versterken technisch kader
  • Ledenwerving en behoud
  • Stagebegeleiding
  • Maatschappelijk verantwoord verenigen
  We zullen inventariseren waar onze primaire behoeften liggen.
   
  Het kamp is geannuleerd maar de kampstaf heeft wel een alternatief in petto. Zie de site voor de bijzonderheden. We gaan uitrusten van een bewogen seizoen. Ik wens iedereen een fijne vakantie en tot na de zomer!
   
   
  René Benning