• Contributie in tijden van corona

  Het Corona houdt ons op alle gebieden  bezig. Ook op het financieel vlak. Bedrijven, horeca etc hebben het moeilijk. Inkomsten vallen weg en banen staan op de tocht. Ook een vereniging als Die Haghe heeft een onzekere (financiële) toekomst. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de contributie?

  Begrijpelijke vraag als je hebt geconstateerd dat bij andere hobby’s of sportactiviteiten contributie wordt opgeschort. Van een commerciële instelling als bijvoorbeeld de sportschool begrijpen we dit goed; bij sportscholen kan je na het eerste jaar het abonnement maandelijks opzeggen. Als je dan de abonnementsgelden blijft incasseren loopt zo’n onderneming het grote risico dat klanten massaal hun abonnementen opzeggen en dan blijven de gevolgen nog veel langer na-ijlen.
  Voor een vereniging ligt dit anders. Onze belangrijkste inkomsten betreffen de contributie van onze leden en de kantineomzet. Omdat de tweede helft veld niet gekorfbald wordt, verwachten we 45% minder kantineomzet dit jaar dan begroot.
  De vaste kosten, zoals het betalen van belastingen, verzekeringen en energie, lopen gewoon door. Een van de grootste kostenposten in een seizoen betreft de zaalhuur, die is al voor 95% betaald. En van de gemeente moeten we ook de kosten voor de zaalhuur van de laatste weken van maart betalen, evenals de veldhuur voor de komende maanden dat het veld dicht is. Dan zijn er nog de bondskosten. Het is mogelijk dat de bond in april nog met een uitspraak komt dat er minder kosten in rekening gebracht worden, maar dat betwijfelen we. Ook de bond heeft tenslotte te maken met doorlopende kosten.
  Het uitgangspunt van Die Haghe is om de kosten die we gezamenlijk maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen.
  De korfbalbond zegt het volgende over dit onderwerp:

  Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?
  De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten, zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.
  Je kunt als vereniging in overleg gaan met leden over het stoppen met contributie-inning, uit coulance omdat er nu geen activiteiten zijn. Maar dat besluit zal door de Algemene Ledenvergadering (ALV) genomen moeten worden en die kan nu ook niet bij elkaar komen. De vereniging kan dus alleen in de ALV besluiten om (een deel van) de contributie voor dit jaar, gezien de bijzondere omstandigheden, niet te innen, waarbij zij wel moet bedenken dat de kosten gewoon doorgaan. De ALV dient daarbij de belangen van de vereniging in het oog te houden en strikt genomen is een contributieverlaging niet in het belang van de vereniging, maar in het belang van de leden persoonlijk.

  Juridisch kunnen we dus eigenlijk niet anders dan de contributie blijven innen.

  Als er persoonlijke omstandigheden zijn, waarbij leden door de crisis hun inkomsten zijn kwijtgeraakt, kunnen individuele afspraken worden gemaakt met het Bestuur/penningmeester.
  Wij verzoeken dan ook, bij individuele problemen, contact op te nemen met onze penningmeester, Erik van Halteren; erik.vanhalteren@diehaghe.nl

  Namens het Bestuur,

  René Benning
  Voorzitter kv Die Haghe