• Van de voorzitter: 17 november 2019
  Een triest bericht, een paar weken geleden heeft de accommodatiecommissie een mooi bord geplaatst boven de ingang van ons clubhuis. Een bord met ons logo en de naam Ballevue. Helaas na twee weken alweer gesloopt door vandalen. Triest dat er mensen bestaan die moedwillig  spullen van anderen kapot maken. Ik heb hiertoe weer contact met Politie en Gemeente over de te nemen stappen. Ik kan melden dat we het hek niet meer op de zgn. kiepstand laten staan maar weer "gewoon" op slot doen als wij het veld/clubhuis verlaten. Graag ieders medewerking hierin!
   
  Leuker nieuws is de komende feestavond. Een echte veilingavond met muziek en optredens. Ik reken erop dat we een vol clubhuis hebben en de nodige verkoop realiseren. Ik hoop buiten leden ook de ouders van onze jeugd te mogen begroeten!
   
  Afgelopen maandag heb ik een bijeenkomst gehad met Achilles, Futura/Dubbel Zes en het KNKV. Onder leiding van Hendrik Jan Brandsma kregen we een presentatie over een plan van aanpak voor de arbitrage. Onder het mom van 'fluiten moet weer aantrekkelijk worden' hebben we in gezamenlijkheid een plan besproken om dit te gaan realiseren. Samenwerking tussen de Haagse korfbalclubs is hierbij een mogelijkheid. Die Haghe zal in ieder geval actief aan de slag gaan om niet alleen scheidsrechters te werven maar ook de algehele begeleiding hiervan op een hoger niveau te krijgen. We bedanken Hendrik Jan voor zijn komst en begeleiding hiervan!
   
  Ik schreef al dat we afscheid hebben genomen van Art v.d. Velde als buurtsportcoach. Gelukkig blijft Art nog wel de combi-fit ploeg op zaterdag begeleiden. Tot eind november hebben we Jurjen Post bereid gevonden de tennislessen op de vrijdag te begeleiden. We zoeken uiteraard naar een structurele vervanging.
   
  Tot slot wijs ik nog op de banner Die Haghe 100 jaar op de site. De reünie-commissie zal periodiek hier stukjes geschiedenis van Die Haghe publiceren. Leuk om te zien dat de originele akte van oprichting hier op te bekijken valt.
  Nogmaals het mailadres voor aanmelding voor de reünie op zaterdag 4 juli 2020: reunie2020@diehaghe.nl
  Tot zover.
   
  René Benning