• Van de voorzitter: 4 november 2019
  Helaas moet ik melden dat we weer veel overlast hebben van rondhangende jeugd op onze accommodatie. Vernielingen, intimidatie zijn aan de orde van de dag. Ook onze buren, Lu Gia Jen en de Helen Parkhusrt hebben deze problemen.  We gaan weer in gesprek met de Gemeente om nu het probleem structureel en gezamenlijk aan te pakken. Het is ons er alles aan gelegen een ieder een veilig sportklimaat te bieden!
   
  Afgelopen vrijdag heb ik Art v.d. Velde bedankt voor zijn inzet als buurtsportcoach. Wellicht niet voor iedereen inzichtelijk maar Die Haghe kent ook een actieve tennisclub en een actieve Combi-fit groep. Beide groepen werden begeleid door Art. Art heeft te kennen gegeven zijn sportieve ambities elders te willen voortzetten. Uiteraard bedanken we Art voor zijn werkzaamheden! Dit betekent dat we uitkijken naar vervanging. Als je sportieve ambities hebt en deze wilt omzetten naar een functie als Buurtsportcoach, meld je aan bij het Bestuur.
   
  De overgang van veld naar zaal is een feit en de Haagsche korfbaldagen zijn weer los gebarsten. Een sportief en gezellig korfbalfestijn, zeker de moeite waard een aantal wedstrijden te gaan bekijken. Om de zaalcompetitie vlot te laten verlopen is er veel aan voorbereiding geweest. Materialen zijn verplaatst naar de sportcampus, logistiek alles op orde, gesprekken met de Sportcampus over faciliteiten etc. Dank aan allen die meegeholpen hebben!
   
  De voorbereidingen voor het 100 jarig jubileum zijn in volle gang, zie de agenda op de site. Vergeet niet de reünie op zaterdag 4 juli 2020! Aanmelden op reunie2020@diehaghe.nl.
   
  Halloween en de familiedag zijn inmiddels achter de rug en naar ik hoorde waren beide activiteiten een succes. Dank aan de organisatie!
  Tot zover
   
  René Benning