• Van de voorzitter: 14 oktober 2019
  En daar zijn weer twee kampioenen! De E4 en de C2. E4 verraste iedereen door ruim te winnen en met 22-4 het kampioenschap binnen te halen. De C2 was al kampioen en maakte er tegen Avanti een spannende wedstrijd van. Een gelijkspel en ook voor jullie de medailles en taart. Daarna een symbolisch kampioenschap voor de D1. Winnaar in de najaarscompetitie. Ook een mooie prestatie van D1!
  We kunnen concluderen dat we met de jeugd goed presteren. Natuurlijk is zo'n kampioenschap een bekroning maar nog geen garantie voor de langere termijn. We hebben goede trainers/coaches die elke week door weer en wind onze jeugd begeleiden en ontwikkelen. We zijn dan ook bewust van het feit dat de kansen bij de jeugd liggen en we dus daarop moeten inzetten.
  Vorige week is de plenaire vergadering geweest. Tijdens deze vergadering is de vergaderfrequentie besproken. Er is een lijst met data vastgesteld met de daarbij behorende bespreekpunten.
  Eén van de gezamenlijke onderwerpen is het samenstellen van de teams. De commissies zijn erg afhankelijk van elkaar en het is zaak de indelingen goed op elkaar te laten aansluiten.
  Verder zijn er diverse praktische kwesties besproken zowel bij de senioren als bij de jeugd. Het blijkt goed om elkaar hierover te blijven informeren. De commissies gaan  verder met de te benoemen doelstellingen voor de komende jaren.
  Leuk om te schrijven is dat de sponsorcommissie mooie resulten heeft behaald. We lijken de  (financiële)doelstellingen voor dit verenigingsjaar te gaan behalen. Complimenten voor de inzet van de sponsorcommissie!
  Helaas moet ik melden dat we afscheid gaan nemen van Art v.d. Velde als buurtsportcoach. Art heeft na deze jarenlange inzet een andere ambitie uitgesproken. Natuurlijk betreuren we dit maar kunnen deze stap ook begrijpen. We willen Art nu al bedanken voor zijn sportieve inzet bij de tennisclub en bij de Combit-fit club. Dit dwingt ons naar een vervanger uit te kijken. Heb je sportieve ambities en de daarbij behorende opleiding en je zou dit willen vertalen naar een functie als Buurtsportcoach, meld je dan aan bij het Bestuur!
  Tot zover.
   
   
  René Benning