• Van de voorzitter: 7 oktober 2019
  Afgelopen zaterdag waren daar de eerste kampioenen. De F1 en de A2.
  F1 speelde bij HKV/Eibernest een leuke wedstrijd en lieten zien de ware kampioen te zijn. Ploeg en coaches gefeliciteerd!
  De A2 maakte de een spannende wedstrijd van. Wat mij betreft puur op karakter en inzet, waarvoor complimenten. Ook jullie van harte gefeliciteerd!
  Bij schrijven van dit epistel is er een plenaire vergadering met Bestuur, TC, TB en JC geweest. We willen dit weer periodiek organiseren zodat we lopende zaken en beleidskwesties kunnen bespreken. Ik zal de uitkomsten hiervan volgende week vermelden.
  We zijn ook actief geweest bij onze buren , de Ark.  Onder de regie van Esther Mol en de hulp van een aantal jeugdspelers is hier een korfbalclinic georganiseerd. Vanuit de Ark is hier zeer enthousiast op gereageerd. Dank voor deze organisatie!
  Een andere kwestie is het rookbeleid. Die Haghe hanteert nog geen regels ten aanzien van een rookvrij sportterrein. In de afgelopen ledenvergadering is dit aan de orde geweest. Een ruime meerderheid heeft zich uitgesproken over het instellen van een rookvrij sportterrein. Inmiddels hebben wij de eerste acties hiervoor uitgezet. Ik zal het vervolg z.s.m. publiceren.
  We hebben contact met het KNKV over de scheidsrechtersproblematiek. Het vinden van scheidsrechters, het begeleiden en opleiden van scheidsrechters hebben we niet geregeld. Die Haghe wil hier actief in participeren en we gaan onder begeleiding van het KNKV hier een plan voor ontwikkelen. Maandag 11 november is de eerste aanzet hiervoor.
  Tot zover
   
  René Benning