• Van de voorzitter: 29 september 2019
  Graag open ik deze week met de overwinning van ons eerste. Een ruime overwinning en de noodzakelijke punten. Aan inzet en trainingsarbeid ligt het ook niet. Ik heb daarom ook alle vertrouwen in de komende wedstrijden.
  Het tweede speelde gelijk en naar ik hoorde had er meer ingezeten. Volgende week nieuwe kansen.
  Veel ploegen behalen regelmatig winst maar er zijn ook een paar ploegen die het zwaar hebben, deels komt dit door onervarenheid en deels door een te hoge poule-indeling. Als vereniging doen we er uiteraard alles aan om er voor te zorgen dat ook deze ploegen meegaan in de ontwikkeling en ook wedstrijden gaan winnen. Deze week wil ik een compliment geven aan alle trainers/coaches. Elke week  in weer en wind staan zij op het veld, twee en soms drie keer per week. En dit alles op vrijwillige basis!
  Uiteraard wil ik met dit compliment niemand te kort doen. Elke week weer zijn er vele vrijwilligers bezig om de club draaiende te houden. Dit is niet altijd even gemakkelijk en vraagt tijd, inzet en soms ook incasseringsvermogen. Die Haghe mag zich gelukkig prijzen met een stabiele organisatie. Daar bedoel ik mee dat de commissies bemenst zijn en we kunnen terugvallen op de vrijwillige inzet van velen.  Kunnen we tevreden zijn? Nee, uiteraard niet. Op een aantal vlakken is de nood hoog, de barzetting is daar één van.
  Een andere ontwikkeling is de voorbereiding van het 100 jarig jubileum. Inmiddels zijn twee commissies aan de slag, de jubileum-commissie en de reünie-commissie.
  Beide commissies zijn druk met de voorbereidingen en de komende activiteiten staan op de site vermeld. Voor wat betreft de reünie is het mailadres om je aan te melden: reunie2020@diehaghe.nl.
   
  René Benning