• Kampverslag, deel 2

    De kinderen werden met een gezellig muziekje en dansje wakker gemaakt door Chris en Ellen. En vandaag was Lisa jarig. Zij had een mooie versierde stoel en natuurlijk hebben we met z’n allen voor haar gezongen.


    Na het ontbijt gingen de pupillen het Oase spel doen. Dit is één van de populairste spellen bij de pupillen. De kinderen werden verdeeld in 2 teams. Elk team gaat naar een kant van het bos. Eén van de kinderen is de oase. Die mag nooit gevonden worden door het andere team, want dan is het spel over. Het team dat de oase van het andere team heeft gevonden is de winnaar. De kinderen in de teams krijgen allemaal een kaartje met een dier. De dieren hebben een volgorde in sterkte. Het sterkste dier is de olifant, dan de leeuw, tijger, zebra, hert, haas, muis, mier.  De kinderen die moeten elkaar tikken. Dan ga je de kaartjes vergelijken. Diegenen die hoger is, die heeft gewonnen en die brengt dan het kind dat verloren heeft weer terug naar de thuisbasis. Daar kan het kind weer een nieuw kaartje krijgen. De mier kan dan door iedereen gepakt worden. Maar die kan wel weer als de enigste de olifant pakken. Het is dan de bedoeling dat de ‘dieren’ de oase beschermen. Hiervoor moet je dan de juiste tactiek bedenken. Hoe meer dieren in het team blijven hoe sterker je als team bent.

    De aspiranten marcheerden het bos in. Daar gingen zij het verzetsstrijdersspel doen. In het bos moesten zij in groepjes op zoek naar materiaal zoals wol, voedselbonen, brandhout, munitie, radio’s, kleding, water en valse persoonsbewijzen. Elk materiaal had een codewoord. Die werden geschreeuwd door de posten in het bos. De groepjes moesten dus goed luisteren waar welk materiaal lag. Ze moesten het materiaal volgens een bepaalde, op een kaart aangegeven, volgorde vinden. Terwijl de groepjes op zoek gingen naar de materialen, moesten zij ook nog opletten dat ze niet getikt werden door de 2 soldaten van de militaire politie. Want als je door hun getikt werd, dan moest je 1 minuut stil staan en 1 materiaal inleveren. Het groepje dat het snelst alle materialen had gevonden had gewonnen.

    In de middag werden alle kinderen in groepjes verdeeld en werd er een oorlog uitgevoerd, maar dan in sportspellen. Zij moesten blind lijnbal doen, slagbal, duo voetbal en onder andere korfbal. Er werd hard gestreden voor de overwinning. Het groepje van Peter en Sander hebben de sportdag gewonnen.

    In de avond speelden eerst de pupillen het spel Zieltjeszoeker en later op de avond speelden de aspiranten dit. Op de grond waar we dit spel deden was vroeger vreselijk hard gevochten. Er zijn toen veel mensen gesneuveld, maar doordat de strijd doorging hebben ze nooit alle lichamen kunnen weghalen. Hierdoor komen ‘s avonds hun zieltjes nog boven de grond en zoeken ze naar een plek waar ze rust kunnen vinden. De kinderen moesten de zieltjes bij elkaar zoeken. De zieltjes hadden een kleurenpatroon die in het bos bij de sterfplaatsen van deze soldaten gevonden moesten worden. Het gevaar zat hem in de zieltjeszoekers. Dat waren de geesten van de soldaten die nog altijd op zoek waren naar de zieltjes van de vijand. De ogen van deze zieltjeszoekers zijn niet meer zo goed, maar de oren wel. Je mocht dus geen geluid maken als zo’n zieltjeszoeker in de buurt was. Als je wel herrie maakte, dan raakte je laatst gevonden zieltje kwijt. Als team was het de bedoeling om de hele zieltjescode compleet te krijgen.