• Contributie seizoen 2019 / 2020

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 juni jl. heeft het bestuur een contributievoorstel ingediend bij haar leden. Deze verhoging is in stemming gebracht en is unaniem aangenomen. Deze verhoging zal per 1 juli 2019 ingaan.

  Bij KV Die Haghe wordt voor het bepalen van de leeftijd 1 juli als peildatum gehanteerd.

  De nieuwe contributiebedragen worden:

  Kangoeroe (geen competitie) €  9,00 per maand (was € 9,00 per maand)
  Competitie spelers tot en met 14 jaar € 17,25 per maand (was € 17,00 per maand)
  15 tot en met 18 jaar € 20,75 per maand (was € 20,25 per maand)
  19 jaar en ouder € 27,00 per maand (was € 26,50 per maand)


  Met vriendelijke groeten,

  Erik van Halteren
  Penningmeester