• Van de voorzitter: 17 juni 2019

  Het laatste speelweekend zit erop. Zaterdag was een ware invasie van kampioensploegen in het clubhuis. Medailles, taart, We are The Champions en toespraken. Ik wil nogmaals alle kampioenen feliciteren met het behaalde resultaat. Een speciaal woord van dank naar alle tainers, coaches en begeleiders van de ploegen die wekelijks paraat staan om de kinderen te begeleiden. Top!

  Zondag namen we afscheid van Rick Maat, Jennifer Zomerhuis en Erika Pronk. Op gepaste wijze werden Rick, Erika en Jennifer in het zonnetje gezet.

  Aanstaande donderdag is er de ledenvergadering. We hopen op een grote opkomst. Een interactief gedeelte zal naar wij hopen deze vergadering aantrekkelijker maken. Dit interactief gedeelte zal iedereen in het bezit van smartphone in staat stellen mee te discussieren over vragen, stellingen en prognoses. Ik wil daarbij ook jeugd en ouders oproepen mee te doen!

  Terugkijken is verleidelijk en goed om van te leren maar bovenal naar nu en de langere termijn is aboluut een noodzaak. Het Haagsche korfbal heeft het moeilijk en we zijn ook met diverse Haagsche clubs in gesprek om gezamenlijk de problematiek van leegloop te ondervangen. Fuseren lijkt dan het meest voor de hand te liggen maar is niet per definitie een oplossing. We zullen creatief moeten zijn in het bedenken van oplossingen en zal ledenwerf maar ook ledenbehoud meer en meer belagngrijk blijven/worden.

  Die Haghe zal zowel in als extern moeten kijken naar kansen. De gemaakte SWOT is hierbij een prima uitgangspunt.

  Als Bestuur zijn we van mening dat er  mogelijkheden zijn maar dit uitsluitend succesvol kan worden met de inzet van allen.  Nogmaals gezegd: laten we met elkaar hierover in debat gaan op de ledenvergadering en de koers voor de komende periode bepalen. Ik ben ervan overtuigd dat we vereniging gezond willen overdragen aan de volgende generaties!

   

  René Benning