• het KNKV spelregelbewijs, heb jij hem al ?
  Het KNKV biedt haar leden al een aantal jaar de mogelijkheid om via de website korfbalmasterz.nl de spelregels beter te leren kennen en het spelregelbewijs te halen. In beginsel was dit op vrijwillige basis, maar inmiddels heeft de KNKV dit al verplicht gesteld voor alle senioren. Per 1 september 2019 komt daar de verplichting voor de junioren ( A ) bij. 
  Per 1 september 2020 zal daar ook de verplichting voor de aspiranten ( B en C ) bij komen. Het behalen van het spelregelbewijs geld overigens voor het gehele team, dus ook de coaches dienen in het bezit te zijn van het spelregelbewijs.
   
  Op www.korfbalmasterz.nl kun je zelf de spelregels bestuderen en oefentoetsen doen. Voor het halen van het spelregelbewijs heb je wel een activatiecode nodig, waarmee je kunt inloggen. Deze code zal voor 1 mei 2019 naar de betreffende leden ( senioren en de junioren ) per email verstuurd worden naar de ons bekende email adressen. Mocht je geen mail hebben ontvangen of behoor je ( nog ) niet tot de doelgroep, dan kan je een activatiecode opvragen via penningmeester@diehaghe.nl 
   
  Uiteraard willen wij jullie ook ondersteunen om het spelregelbewijs te halen. Daarom zal er op woensdag 22 mei 2019 om half 8 in de kantine een spelregelavond georganiseerd worden. Aanmelden kan via penningmeester@diehaghe.nl. Meld je snel aan, want er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar !!!
   
  Ook voor leden die nog moeite hebben met het fluiten van wedstrijden is dit een uitgelezen kans om hun kennis te vergroten en het fluiten van wedstrijden (iets ) makkelijker te maken. De cursus zal namelijk gegeven worden door een scheidsrechter. Mochten er ouders/leden zijn die naast het spelregelbewijs ook interesse hebben in het scheidsrechtersdiploma, dan verzoeken wij dit duidelijk in een mail aan te geven. Er zal daar dan een aparte avond voor georganiseerd worden.
    
  P.S. korfbalmasterz.nl is ook uitermate geschikt voor ouders om de regels van het korfballen beter te leren kennen. Mochten er ouders zijn die graag een keer een spelregelavond willen bijwonen dan verzoeken wij dat kenbaar te maken via bovengenoemde email adres.
   
  Namens het bestuur,
   
  Jeffrey de Ru
  Penningmeester