• Van de voorzitter: 8 april 2019

  Deze week open ik met het bedanken van een aantal enhousiaste vrijwilligers die afgelopen weken achter de schermen actief zijn geweest. We hebben de actie NL-doet gehad. Hier zijn Rick Maat, Petra v.d. Heuvel, Kyra Rietbroek, André Laarakkers, Wilma Laarakkers, Joost van Vliet en Christel van Vliet aan de slag gegaan met het verven van de kleedkamers. Een behoorlijke klus maar het resultaat mag er zijn!

  Ook is er een natuurlijke afscheiding bij  de ingang van ons terras gemaakt. Ruben v.d. Bosch, Ivo v.d. Veer, Dennis v Hooft en Daniel v.d. Velde hebben dit op een creatieve wijze gerealiseerd. Het materiaalhok is aangepakt. De oude kastjes zijn verwijderd en stellingen zijn ervoor in de plaats gekomen. Vincent Mars, Bram van Vliet en Rob Rietbroek hebben dit opnieuw ingedeeld en van mooie stellingen voor de ballen voorzien.

  Dank aan deze inzet!

  De aanloop naar het veld leert dat er veel gebeurt bij Die Haghe. De trainers en coaches staan iedere week weer paraat om de traingen en wedstrijden in goede banen te leiden. De commissies organiseren en faciliteren hierbij. Daaromheen staan vele vrijwilligers klaar om de overgang van zaal naar veld mogelijk te maken. Ook deze groepen mogen genoemd worden. Dank aan allen.

  We zullen als Bestuur actief doorgaan met het werven van vrijwilligers. We zijn aan de slag om alle vacatures in kaart te brengen en daaraan een functieprofiel te hangen. Vervolgens gaan we de vacatures uitzetten in de hoop reacties krijgen. Ook willen we actief mensen benaderen. Hierbij ook een oproep aan de ouders die wellicht een bijdrage zouden kunnen leveren!

  Afgelopen zaterdag was er Route 99. Die Haghe bestaat 99 jaar en dat moest gevierd worden. Ook was dit de aftrap naar ons jubileum.  De jubileumcommissie had flink uitgepakt en het was gezellig druk op het veld. Vele vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd waarvoor dank. Woensdag 10 april is er het jaarlijks schoolkorfbal toernooi. Laten we hopen op mooi weer en een grote opkomst.

  Tot zover.

  René Benning