• Van de voorzitter: 17 maart 2019

  Deze week open ik met Route 99 in het vooruitzicht. Route 99 is de voorloper van ons 100 jarig jubileum.  De jubileumcommissie is druk bezig met alle voorbereidingen. Uiteraard zijn er deze dag vele handen nodig om de organisatie in goede banen te leiden dus geef je op bij Joop Biegel! Op de site staat alle informatie over deze dag.

  Een ander ding is de A2. Deze ploeg kampt al geruime tijd met geblesseerden, spelers die doorgeschoven worden etc. Dit is uiteraard niet leuk en vraagt nogal wat van deze jeugdigen. De A2 is incompleet waardoor er constant een beroep gedaan wordt op de B2. Deze B2 spelers verdienen een groot compliment voor de wijze waarop ze zo flexibel zijn om vaak ook dubbele wedstrijden te spelen. We realiseren ons dat dit geen gelukkige situatie is en hopen dit z.s.m. op te kunnen lossen.

  Zaterdag was ik getuige van de bingoavond voor de E, F en Kangoeroes. Spanning bij de allerkleinsten of er een prijsje inzat. Een leuke en gezellige avond, met dank aan de feestcommissie.

  Afgelopen woensdag zijn we als Bestuur weer bij elkaar geweest. Vele onderwerpen zijn weer besproken en doet ons realiseren dat er veel te doen is. Een van de kwesties is toch wel de scheidsrechters. Zowel bonds als verenigings-scheidsrechters maar ook de begeleiding hiervan. Hiertoe zijn we voornemens op korte termijn een aantal instructie-avonden te organiseren.

  Er zijn onderhandelingen en dus gesprekken geweest met de Gemeente over de activiteiten op onze accommodatie. We zijn nog steeds Buurthuis van de Toekomst en zullen deze rol dan ook actief op blijven pakken. Er wordt tennisles gegeven en er is een groep Combi-fit. Dit allemaal onder begeleiding van Art v.d. Velde. Deze activiteiten willen we uitbreiden en met behulp van een plan van aanpak hier meer invulling aan geven.  Er staan een aantal gesprekken met de Gemeente op de agenda over hoe verder.

  Donderdag 28 maart is er een locatie-verleg met alle participanten van de Baambruggestraat (Die Haghe, Judo, Scholen, Politie). Dit platform richt zich voornamelijk op gebruik en veiligheid van onze accommodatie.

  We hebben ons opgegeven voor een bijeenkomst in de sportcampus op 21 maart. Deze bijeenkomst staat in het teken van stadsgesprekken Haags Sportakkoord. Hier zullen we met Gemeente, Politiek en betrokken sportclubs praten over sportieve ambities.

  Ik zal uiteraard in mijn stukjes hierover verslag van doen.

   

  Tot zover

  René Benning