• Van de voorzitter: 3 februari 2019

  Natuurlijk open ik deze week met de overwinning van het eerste op HKV/Ons Eibernest. Een heerlijke derby in een volle Steenwijklaanhal. En eindelijk zijn dan de zo begeerde punten binnen en ik denk terecht! De selectie werkt er hard voor en dit is uiteindelijk beloond. Naar wat ik begreep werd er in de kantine van de Steenwijklaanhal een feestje gevierd.

  Minder blij ben ik met de mededeling dat er toch dit weekend weer ploegen zonder scheidsrechter stonden. We hebben het nu geregeld dat er per ploeg scheidsrechters geleverd moeten worden. Het is één van de weinige verplichtingen die we onszelf opleggen. Ik benadruk nogmaals deze afspraak en hoop dat elke ploeg hier de juiste verantwoordelijk in neemt!

  Een andere kwestie is de AVG oftewel de Algemene Verordening gegevensbescherming. Het gaat te ver om deze gehele wet hier uit te leggen maar in het kort:
  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Dit betekent dat je niet zomaar maar b.v. foto's van personen mag maken en deze op social media kunt verspreiden. De Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp'ers en klein mkb. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen. Activiteiten vallen sneller onder de privacywet, dan voorheen. Naast namen van personen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies, een e-mailadres en dergelijke onder de wet. Ook als je niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet je ze als privacygevoelig behandelen. Je hebt al met de AVG te maken door het uitsturen van een offerte, factuur of (digitale) nieuwsbrief. Ook kun je dus niet meer zomaar foto's en filmpjes zonder toestemming publiceren. We zullen als vereniging dus uiterst zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

  Afgelopen vrijdag was ik bij de schottraining en daar was een prima opkomst. Dank aan Bas Harland voor de organisatie! Dennis zal ongetwijfeld voor de andere ploegen ook een inspirerende trainer zoeken.

  De ledenwerfcommissie heeft een folder verspreid voor de D, E en F pupillen. Hierin wordt een vrienden- en vriendinnenpakket aangeboden ter waarde van € 10. Met dit pakket kun je eenvoudig een training organiseren voor de vrienden en vriendinnen van jouw team. Ik zou zeggen, doen!

  Tot zover

  René Benning