• Van de voorzitter: 23 januari 2019

  Afgelopen week zijn we als Bestuur bij elkaar geweest. Joop Biegel was namens de jubileumcommissie te gast en deed verslag van de komende activiteiten van de Jubileumcommissie.

  In grote lijnen zijn de plannen bekend en zal hier verdere invulling aan gegeven worden. Ik kan wel verklappen dat er voor iedereen van Die Haghe een activiteit is! Voor verdere informatie verwijs ik graag naar de info vanuit de jubileumcommissie op de site.

  Hierna is het Bestuur verder gegaan met het zogeheten 'matchen' van vrijwilligers. De bedoeling hiervan is dat we de vactures matchen met potentiële vrijwilligers. Aan de hand van een excelsheet zijn we de vacatures nagegaan en hebben voor deze vacatures mogelijke kandidaten aangemerkt.

  We zullen in de komende periode deze vrijwilligers actief benaderen om zo invulling aan de resterende vacatures te geven. Dit lijkt makkelijk maar het tegendeel is afgelopen jaren bewezen.Als organisatie steunen we te veel op te weinig vrijwilligers. Ik doe dan ook nogmaals een dringend beroep op onze jeugd, volwassenen maar ook ouders om, hoe klein dan ook, een bijdrage te gaan leveren aan dat wat we als Die Haghe zijn. Een organisatie bestaande uit vrijwilligers die vrije tijd beschikbaar stellen om bestaansrecht te garanderen!

  Inmiddels loopt de 'verplichte aanwijzing' van de scheidrechters. Wat ik ervan heb begrepen is dat de meesten hun verantwoordelijkheid hierin hebben genomen. Fijn! Elke ploeg verdient een scheidsrechter!

  Dit zaalseizoen heeft Dennis Brittijn de organisatie van de  schottraining weer op zich genomen. Deze schottraining wordt voor verschillende ploegen georganiseerd. Een mooie gelegenheid om op de vrijdagavond op het schot te trainen onder begeleiding van selectieleden. Ik zou zeggen: maak hier gebruik van!

  Tot zover.

  René Benning