• Minuut stilte bij wedstrijden van Die Haghe 1 en 2

    In verband met het overlijden van erelid Gerard van Olst zal er voorafgaand aan de wedstrijden van Die Haghe 1 en Die Haghe 2 één minuut stilte in acht worden genomen. 

    Ik verzoek een ieder hier rekening mee te houden.

    namens het bestuur,

    René Benning