• Van de voorzitter: 16 december 2018

  Afgelopen zaterdag was er weer de zo langzamerhand traditionele Delicious. De kantine was omgetoverd tot een waar restaurant en alle tafels waren bezet. De gasten werden getrakteerd op een culinair menu. Onder leiding van Deepak werd een geweldig menu voorgeschoteld.

  Het gehele team wat hier veel werk voor heeft verzet, kreeg na afloop een terecht luid applaus en bij deze nogmaals dank voor deze inzet, het was top!

  De plenaire vergadering van Bestuur, TC, TB en JC is geweest. Er is gesproken en gediscussieerd hoe de onderlinge communicatie te verbeteren.

  Ook is er gesproken hoe we de invulling van scheidrechters, barvrijwilligers verder kunnen uitrollen. De aanwijzing van te fluiten wedstrijden blijft een probleem. Als iemand hierin het voortouw wil nemen, graag.

  We hebben de algehele zorg van leegloop besproken. Speerpunten blijven ledenwerf en behoud van huidige leden. We zullen hier actief op blijven inzetten. Afspraak is om frequenter bij elkaar te komen en het komend bestuursbeleid met elkaar te delen.

  Verder zullen we één lijn v.w.b. vrijwilligersbeleid moeten trekken. Als Bestuur zullen we in nauw overleg met de technische commissies hierin optrekken. We gaan met ouders in gesprek om ook deze groep meer te betrekken in dat wat wij doen en vooral ook nodig hebben.

  Zorgelijk is de te hoge indeling bij een aantal teams. We hebben als Die Haghe hier bezwaar tegen gemaakt maar dit blijkt niet veel te helpen. We zullen in contact met de Bond gaan om hier aandacht voor te vragen.

  Het was een pittige maar constructieve vergadering.

  Tot slot: de kerstdagen naderen en bijna iedereen is bezig met kerstversiering, boodschappen, kaarten schrijven etc. Een fijne periode waar familie en gezin een belangrijke rol in speelt. We pluggen met korfbal even uit. Toch wil ik nu al dank zeggen tegen al die vrijwilligers die afgelopen jaar Die Haghe hebben ondersteunt. Wat je rol ook is geweest, elke bijdrage was welkom. Namens het Bestuur van kv Die Haghe veel dank voor deze inzet!

  Ik wens een ieder fijne kerstdagen

   

  René Benning