• Van de voorzitter: 16 september 2018

  Afgelopen zaterdag was de aftrap voor de Jumbo plaatjesactie. Alle ploegen kregen na hun wedstrijd een plaatjesboek uitgereikt om de felbegeerde foto's bij elkaar te gaan sparen.

  Bij Jumbo Mieremet werd om 14 u met confetti en vuurwerk het startsein gegeven. Het was een drukte van belang en vele kinderen van Die Haghe stonden klaar om van het boodschappende publiek de pakjes met foto's te ontvangen. Een ludieke actie waarin we de samenwerking met Jumbo Mieremet willen bekrachtigen. Iedereen veel succes met het verzamelen!  Dank aan Marc Gerritsen en Daniel v.d. Velde voor het vele werk.

  Een andere actie was vanuit de ledenwerfcommissie. Vorige week was er het Escampfestival in het Zuiderpark. Die Haghe was daarbij en dankzij de inspanningen van de ledenwerfcommissie hebben we een aantal nieuwe kinderen bij Die Haghe mogen begroeten. Top! De kangoeroes zijn ook weer uitgebreid en een behoorlijke groep kinderen trainden zaterdagochtend. Goed om te zien en we moeten ons realiseren dat hier de basis wordt gelegd.

  Zaterdag was de voetbalkooi niet bezet door jeugd maar door onze combi-fit groep. Onder leiding van Art v,d, Velde  werden er allerlei sportieve activiteiten ontplooit. Leuk om te zien en het leert ons dat we naast korfbal dus ook tennis en 50+ activiteiten kunnen aanbieden.

  Helaas heeft het eerste nog geen punten behaald. Laten we hopen dat a.s. zaterdag tegen Futura daar verandering in komt. Het tweede doet goede zaken en lijkt op de goede weg. Sportief zal Die Haghe met de senioren en junioren aan de weg moeten timmeren. Op zich is dit niet erg maar wat we nu zien is een verschil tussen aspiranten/pupillen en junioren/ senioren. Daar waar we met de jeugd presteren, blijven we met de senioren achter. Dan ontstaat de vraag waar dit aan ligt. Wat we nu zien is  het verloop tussen deze twee groepen. We constateren een leegloop bij de groep senioren.  We zullen als kader ons moeten beraden over de te nemen stappen. Uitganspunt is ledenwerf maar vooral ook ledenbehoud. We zullen de punten die op de laatste ledenvergadering als input kwamen uiteraard hierin meenemen.

  Kortom: genoeg te doen! Tot zaterdag

   

  René Benning