• Van de voorzitter: 10 juni 2018
  De laatste weekenden voor de zomerstop zijn we als club nog druk met allerlei zaken. Uiteraard op sportief gebied de prestaties van C1 en D1. C1 plaatste zich voor de finale van het NK en de D1 speelde zich naar een derde plaats op het NK bij Dijkvogels. Een prachtige prestatie van beide ploegen en de felicitaties voor ploeg en begeleiding. De C1 a.s. zaterdag veel succes!
  Vrijdag was er de ledenvergadering. De opkomst was ongeveer gelijk aan die van het jaar daarvoor. Naast  de reguliere vergadering was er nu ook een interactief gedeelte. De groep werd in tweeën gesplitst en gingen afzonderlijk van elkaar in gesprek over een tweetal onderwerpen: bestuursbeleid en fuseren. Als bestuur wilden we graag de nodige input ophalen om verder te gaan met het beleidsplan. We hebben in een 3-tal sessie al het een en ander op papier maar verdere invulling moet vanuit de club komen. Het was zeer interessant om te horen hoe de leden over deze twee onderwerpen meedachten. Wat fijn was om te horen was de behoefte dit soort sessies vaker te houden. We nemen dit mee en zullen daar zeker een vervolg aan geven. Verder was de vergadering goed en werd er kritisch maar positief meegedacht. De vertrekkende commissieleden zijn bedankt voor hun inzet. Aan het eind van de vergadering werd Tim Abbenhuis door de vergadering benoemt tot Lid van Verdienste. Een eervolle benoeming waarmee we Tim uiteraard feliciteren.
  Het seizoen nadert het einde en we gaan genieten van het zomerreces. Over een paar weken vertrekken de aspiranten en pupillen voor het zomerkamp. De kampleiding veel succesen ook veel plezier.
  Ik wil namens het bestuur een ieder bedanken voor de getoonde inzet van afgelopen seizoen. Het was soms hard werken en er kwam veel op ons af. We hebben met elkaar alle lopende zaken zo goed als mogelijk georganiseerd. Nogmaals dank en een fijne vakantie!
   
  René Benning