• Van de voorzitter: 09 april 2018
  Vorige week woensdagmiddag werd er door de ledenwerfcommissie een korbalclinic georganiseerd voor de Ark, de school direct naast ons veld. Ongeveer 40 kinderen kregen een echte korfbaltraining en werden na afloop getrakteerd op patat en limonade. Een geslaagde middag en de eerste aanmelding is al binnen! Dank aan de organisatie.
  Een andere activiteit was de paas-speurtocht voor de jeugd. Deze werd georganiseerd door de feestcommissie en was een groot succes. Ook hier dank aan de organisatie.
  De zaalfinale is gespeeld en we konden live meegenieten op NPO 1. We  feliciteren  TOP met dit behaalde resultaat. Leuk om oud Die Haghelid Celeste Split een prominente rol te zien vervullen.
  Met dit slotstuk is het veld alweer begonnen. Dit betekent dat we elkaar weer in het clubhuis treffen i.p.v. de sportcampus. Terugkijkend op het zaalseizoen zullen we als bestuur de ingebruikname van de campus evalueren en bezien waar we verbeteringen in kunnen aanbrengen.
  Deze week zijn we als bestuur bij elkaar om in de tweede sessie invulling te geven v.w.b. het beleid voor de komende jaren. Het blijkt niet eenvoudig om te bepalen welke koers we als club gaan varen. De krimp qua ledenaantal blijft zorgerlijk. De ledenwerfcommissie is druk bezig met het ontwikkelen van een plan van aanpak om actief nieuwe leden te werven. Er zijn een aantal activiteiten georganiseerd en er zullen er nog meer volgen. Daarnaast zal ledenbehoud ook een issue zijn. Het is onvermijdelijk dat er leden vertrekken maar we moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we leden binnen halen en blijven betrekken in onze organisatie.
  Als Bestuur zullen met behulp van het beleidsplan hier richting en structuur aan geven. Gelukkig is het aantal kangeroes weer gestegen want uiteindelijk wordt de basis hier gelegd.
  Kortom: er gebeurd veel maar we zijn er nog niet. Op de ledenvergadering kunnen we met elkaar in debat en de verschillende kwesties binnen de club bespreken.
   
   
  René Benning