• Van de voorzitter: 21 januari 2018
  De melding via Sportlink dat Die Haghe 1 de wedstrijd heeft gewonnen is een lekker bericht om te krijgen. Een belangrijk resultaat en de overwinning op Sporting Delta staat genoteerd! We zijn nog niet uit de degradatiezone maar ik heb alle vertrouwen in het vervolg.
  Die Haghe 2 speelde gelijk tegen Excelsior. Nu op 12 punten een tweede plaats achter KVS.  Een ploeg die niet veel in de belangstelling staat is het vierde van Die Haghe. Deze jonge ploeg knokt iedere wedstrijd opnieuw voor de punten, hetgeen nog maar lastig lukt. Tegen Pernix werd deze zaterdag een punt verovert. Een mooi resultaat 4e! Voor de overige ploegen verwijs ik graag naar de uitslagen op de site.
  Iets van andere orde is de Bestuursvergadering van afgelopen maandag. Deze vergadering stond in het teken van beleid. Ik schreef al dat er een verenigingsplan ligt vanuit het verleden. Dit plan is een mooie basis om het beleid voor de komende (middel en langere) termijn verder uit te werken. Hiertoe zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben aan de hand van vooraf gemaakte stellingen prioriteiten gesteld aan datgene wat wij als Bestuur belangrijk vinden. We zijn hierover met elkaar in debat gegaan en daar kwamen interessante discussies uit. We zullen de uitkomst hiervan presenteren op de ledenvergadering en trachten om aan de hand van onze voorstellen tot concrete voorstellen en  doelstellingen te komen. Wat een voorwaarde is om draagvlak voor onze plannen te krijgen vanuit de ledenvergadering.
  Van beleid naar sociaal. Deze zaterdag was er weer een Full Moon party voor de jeugd en volwassenen. Een mooi aangekleed clubhuis en een prima sfeer. De feestcommissie en de evenementencommissie hebben laten zien dit soort activiteiten prima te kunnen organiseren. Dank hiervoor!
  De jubileumcommissie is weer bij elkaar geweest en ik weet dat er in het voorjaar een sponsorloop komt. De jubileumcommissie zal ongetwijfeld nog van zich laten horen. Mocht je ideeën en/of suggesties hebben spreek gerust Joop Biegel aan.  Ons 100-jarig bestaan lijkt nog ver weg maar er valt genoeg voor te bereiden.
  Met het vertrek van Willem Kipp ontstond er een vacature voor teambegeleider. Niet gemakkelijk want je bent een soort van duizendpoot. Gelukkig is Marissa Keereweer bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Top!
  Tot zover.
   
  René Benning