• Van de voorzitter: 17 december 2017
  Ik open deze week met de wedstrijd van het eerste tegen koploper Tempo. Een mooie wedstrijd waarin het eerste van Die Haghe tot ongeveer 7 minuten voor het einde de wedstrijd domineerde. Tempo kon Die Haghe niet volgen en moest werkelijk alle registers opentrekken om gelijk te trekken. Helaas lukte dit en konden de Alphenaren in de laatste minuten het geluk naar hun kant trekken. Complimenten naar de spelers van Die Haghe. Zoals ik vorige keer al schreef een volwaardig hoofdklasser!
  Die Haghe 2 liet op z'n Haagsche gezegd HKV/Ons Eibernest 'een poepie ruikûh'. In een aantrekkelijke wedstrijd scoorde het tweede van Die Haghe er lustig op los. Mooie acties en leuke doelpunten lieten de eindstand van 33-23 noteren. Met 2 punten achter KVS een mooi resultaat.
  Dit jaar spelen alleen nog de F2 en de A2. De overige ploegen gaan genieten van een paar weken rust en kunnen overgaan in de kerstmodus.
  Dit zijn weken waarin we meestal terugblikken naar het afgelopen jaar. In vogelvlucht een korte terugblik naar de hoogte- en dieptepunten:
   
  Voor Die Haghe is het een jaar geweest van successen, teleurstelling, triomf maar ook verdriet. We hebben helaas van een aantal leden afscheid moeten nemen:
  Bart Voskuil, Han Verwer, Joke Korporaal. We zullen hen niet vergeten!
  Er gebeurde meer:  met de komst van Jennifer Tromp en Guido Dijkstra als trainerskoppel voor de selectie heeft dit voor deze groep een nieuwe impuls gegeven. Een start in de Hoofdklasse (zaal) moet de vereniging vooruit helpen. We waren blij met de komst van Eric Mol en Dennis van Hooft in het Bestuur. Het is goed dat ook de jongeren meedoen in de organisatie. De volgende commissies zijn ook versterkt, de sponsorcommissie, de ledenwerfcommissie, de feestcommissie en de TB Breedtesport. Waar we ook blij mee zijn is dat we een start hebben kunnen maken met de begeleiding van jonge scheidsrechters. Wat ik ook aan wil halen is de accommodatiecommissie met de daarbij behorende helpers. We hebben tegenslag gehad met de afronding van het kunstgrasveld. Vertraging speelde ons parten voornamelijk rondom onze buren, de judo. Ook hier is door een groep vrijwilligers veel werk verzet om alles in goede banen te leiden. Uiteindelijk is de voetbalkooi geplaatst met de daarbij behorende overlast van hangjongeren. Fijn dat er ook wekelijks een aantal pensionarissen bereid waren om het clubhuis en kleedkamers schoon te maken. Natuurlijk kan de voorbereiding van de start in de sportcampus niet onvermeld blijven, een aantal vrijwilligers hebben veel werk verzet om dit mogelijk te maken. We zijn tegen een aantal problemen aangelopen, deze zijn grotendeels opgelost en we trekken lering uit de opgedane ervaring.
  Tja en dan het korfbal, dat is waar we voor komen. We doen het goed maar het kan nog beter. Verontrustend is het verschil tussen de 1e en 2e ploegen. We zullen er alles aan moeten doen om dit gat te dichten zodat we een evenredige balans tussen spelers creëren. Dit betekent dat we in breedte moeten groeien. De 1e ploegen spelen op het hoogste niveau. We hebben hiervoor ook de geschikte tools: trainers. Toch is gebleken dat we hier een tekort aan hebben. Ik hoop dat we hierin stappen gaan maken en in de komende periode nieuwe (jonge) trainers mogen begroeten. De TC, TB en JC zijn afgelopen jaar naar elkaar toe gegroeid, er is overleg en communicatie. De plenaire vergaderingen dragen bij tot dit resultaat. We waren het  niet altijd met elkaar eens maar dat mag en is ook goed. Als Bestuur hebben we getracht hier leiding aan te geven. Dit is deels gelukt maar we zijn van mening dat we teveel in de uitvoering blijven. Voor het Bestuur is het maken van Beleid dan ook speerpunt voor 2018. Een blik in de toekomst laat zien dat we op 1 april 2020 100 jaar bestaan. De jubileumcommissie is aan de slag en zal van zich laten horen. 
  Tot slot: 2017 was een jaar met vele gebeurtenissen. Laten we vooral genieten van de successen en trachten te werken aan de uitdagingen. Ik wens, namens het Bestuur, een ieder een fijne kerst en een goed en sportief begin van 2018. Dank aan allen die 2017 mogelijk gemaakt hebben voor onze club: Die Haghe. 
   
  René Benning