• Van de voorzitter: 05 november 2017
  De finale van de Haagsche korfbaldagen zit erop. Ik waag me niet aan een analyse maar wel duidelijk was dat Achilles beter in de afronding van de kansen was en Die Haghe niet mee kon komen. Helaas, de sfeer en ambiance waren er niet minder om. De finale van het G-korfbal liet zien dat korfbal voor iedereen geschikt en bereikbaar is. Wion en Velocitas lieten een leuke en aantrekkelijke wedstrijd zien. Ik wil namens het bestuur van Die Haghe de medewerkers  van de Haagsche korfbaldagen bedanken voor de perfecte organisatie!
  Een ander issue is onze supportersclub Caldonia. Ee zijn helaas nog niet al te veel aanmeldingen dus kom op, meld je aan bij Joop Biegel. Ons eerste zal in de komende wedstrijden de steun van het publiek hard nodig hebben. Er zijn door een aantal pupillen en aspiranten leuke en inspirerende spandoeken gemaakt, dank hiervoor.
  Graag wijs ik, op de door Mara gemaakte, lijst voor te fluiten wedstrijden. Voor de samenstelling hiervan is veel tijd gestoken. Neem hierin je verantwoordelijkheid en laat ploegen niet zonder scheidsrechter staan. De competitie gaat beginnen en ik hoop dat alle ploegen veel succes hebben. Woensdag vergaderen we als bestuur weer en ik zal de week daarna weer informeren over de diverse onderwerpen.
  Tot zover
   
  René Benning