• in goed onderling overleg heeft Ilan Verboom van Achilles een overzicht gemaakt van de materialen en welke ploeg/vereniging  en wanneer in welk hal aanwezig is.

    Lees verder op de volgende pagina