• Berichtje van Caldonia!

    Bericht van Caldonia!

    Daar er nog niet al te veel supporters zich opgegeven hebben voor de supportersvereniging plaatsen wij nog éénmaal ons stukje van 27 september j.l. met alle informatie over Caldonia. Wij hopen dat velen van jullie zich zullen opgeven als lid van Caldonia.

    Een zwart-gele groet, 

    Willem, Tim, Sammie en Joop.

    Lees hier verder