• Van de voorzitter
  Het bestuur is inmiddels weer bij elkaar geweest met een volle agenda. We hebben gesproken over een aantal zaken. Eén daarvan is de voorbereiding op de sportcampus. Feit is dat we daar terecht kunnen maar de faciliteiten zoals materiaalopslag, schotklokken, omroep etc. zijn nog niet afdoende geregeld. We zullen daar waar nodig in contact gaan met de sportcampus om alles wat we nodig hebben zoals fatsoenlijk te kunnen trainen en spelen af te dichten.
  We hebben ook gesproken over het komend jubileum. Op 1 april 2020 bestaat Die Haghe 100 jaar. Dit is een mijlpaal waar we natuurlijk de nodige aandacht aan gaan besteden. Er is een  groep van 5 personen bereid gevonden om de eerste plannen te ontwikkelen. Gelukkig hebben meerdere vrijwilligers zich aangemeld om daar waar nodig een bijdrage te leveren. Top!  16 oktober is de eerste bijeenkomst met deze projectgroep.
  Op 23 oktober staat de eerste plenaire vergadering van dit seizoen met Bestuur, TC, TB en JC gepland. We gaan een aantal stellingen bespreken en bezien waar we beleidsmatig de volgende stappen kunnen maken.  Ik zal t.z.t. hierover informeren.
  We zijn ook blij met de inzet van Astrid, Ginette en Kim v.w.b. de scheidsrechtersbegeleiding. Deze drie dames zullen daar waar nodig nieuwe jonge scheidsrechters bijstaan bij de te fluiten wedstrijden. Ik verzoek een ieder de planning van de te fluiten wedstrijden goed in de gaten te houden. 
  Marc Gerritsen heeft een start gemaakt met de teamfoto's. In de komende weken zullen alle teams op de foto gaan en zijn terug te zien op de site.

  In het kader van  buurthuis van de toekomst is ons gevraagd een ruimte te faciliteren voor het spreekuur van de wijkagent en stichting Mooi. Wij vinden dit een mooie gelegenheid om ons steentje bij te dragen aan de verbetering van de wijk

  Het spreekuur van de wijkagent en stichting Mooi is iedere donderdag middag van 14.00 t/m 16.00 uur op het terrein van Die Haghe.

  Tot zover

  René Benning