• Bestuursmededeling

    In goed overleg met Dirk-Jan heeft Dirk-Jan in Juli van dit jaar besloten vanwege drukke werkzaamheden zijn bestuurstaken neer te leggen. Natuurlijk vinden we dit jammer, Dirk-Jan heeft veel energie gestoken in de contacten met de Gemeente en de gehele voorbereiding en afronding van het kunstgrasveld. We bedanken Dirk-Jan voor zijn inzet in het bestuur van Die Haghe.

    namens het Bestuur,

    René Benning