• Van de voorzitter: 20 augustus 2017
  Deze week open ik met inrichting van onze accommodatie. Dat het geheel nog niet klaar is hebben we kunnen constateren en dit baart ons als Bestuur grote zorgen. De afronding omtrent de judo-accommodatie is vertraagd en dat betekent dat ook de gedeeltes die wij gebruiken nog niet af zijn. We zullen richting Gemeente de druk opvoeren in de hoop dat het geheel z.s.m. afgerond wordt.  De voetbalkooi is geplaatst en ook dat is nog niet klaar. Ook hier zijn de nodige contacten richting Gemeente. We zijn ook opgeschrikt door een ongenode gast die bedreigend was naar een aantal (buurt)kinderen die op het veld aan het spelen waren. Er is aangifte gedaan en we hebben over deze zaak contact met de wijkagent. 
  Afgelopen weken zijn de trainingen voor de meeste ploegen weer begonnen, oefenwedstrijden gespeeld en eigenlijk alles wat bij een goed voorbereiding voor het seizoen hoort. Natuurlijk loop je tegen een aantal 'opstartproblemen' aan. Eén van die zaken is b.v. het materiaal. De acco is druk bezig geweest om al het materiaal weer op orde te krijgen. Ik wil een ieder op het hart drukken zorgvuldig om te gaan met de materialen. We investeren indien nodig in nieuwe materialen. Dat dit veel geld kost moge duidelijk zijn, laten we er zuing mee omgaan! Ook worden we regelmatig door de overburen erop geattendeerd dat het palenhok op het natuurgras open staat. Graag erop toezien dat dit altijd afgesloten wordt!
  Een ander punt is het reserveren van de kantine. De acco agendeert alle  activiteiten die buiten de reguliere trainingen en wedstrijden vallen. Geef de activiteit op tijd door zodat bekend is wat en wanneer er iets georganiseerd wordt. 
  We staan dit seizoen weer voor mooie en nieuwe uitdagingen. Dit seizoen kan alleen succesvol worden als we met elkaar bereid zijn de schouders er weer onder te zetten, op wat voor vlak dan ook. Ik vertrouw erop dat iedereen daar waar nodig zijn/haar verantwoordelijkheid zal nemen. Die Haghe timmert stevig aan de weg, we zullen moeten groeien, sportief, sociaal en financieel. Ik wens iedereen veel succes, plezier en een blessurevrij seizoen.
  Tot op het veld!
   
  René Benning