• Van de voorzitter

  De algemene ledenvergadering is achter de rug en dit betekent het afsluiten van het verenigingsjaar. Hoewel niet heel druk, hebben we toch een aantal opvallende onderwerpen kunnen bespreken. Zaken zoals bestuursbeleid, sportcampus, financiën, vrijwilligersinzet werden uitvoerig besproken. Wat ons betreft was er voldoende ruimte om de dialoog met elkaar aan te gaan. Dank voor de postieve kritieken die we hebben mogen ontvangen!
  Afgelopen woensdag waren Sylvia, Dirk-Jan en ik getuige van de officiële opening van de sportcampus. Een happening waarin de Gemeente Den Haag heeft laten zien hoe de stad zich gaat profileren als internationale sportstad. Na een aantal sprekers was er de rondleiding en konden we de schitterende accommodatie bewonderen. Zaterdag en zondag was de campus open voor publiek en hebben we als club een aantal trainingen verzorgd. Onder grote belangstelling, vooral op de zaterdag, liet onze jeugd  zien hoe je als ambassadeur je sport kunt promoten. Dank aan allen die in de voorbereiding en uitvoering meegewerkt hebben.
  Een andere kwestie is de samenstelling van de nieuwe ploegen. Dit levert blijdschap, verrassing maar ook teleurstelling en onbegrip op. Ik wil benadrukken dat de technische commissies alle inzet hebben gepleegd om een juiste en eerlijke verdeling te maken. Ik hoop dan ook dat we voor volgend seizoen een succesvolle start kunnen maken met deze nieuwe ploegen.
  Het kamp komt er ook weer aan en de voorbereidingen zijn in volle gang. Gedurende een week zullen pupillen en aspiranten genieten van sport en spel. Ik wens de hele groep veel plezier en mooir weer!
  Tot zover
   
  René Benning