• Van de voorzitter: 05 juni 2017
  Het traditionele TTKT is weer achter de rug. Het was een prachtige dag en druk op het veld. Het weer liet ons gelukkig niet in de steek en met een lekker zonnetje hebben velen de hele dag hun schietkunsten kunnen vertonen. Van jong tot oud, van ouder tot selectiespeler, het was een dag voor iedereen. Uiteraard werd gestreden om de eer, bij pupillen, aspiranten en junioren en senioren. De finalisten hebben er een spannende strijd van gemaakt en Harry zal ongetwijfeld met de uitslagen op de site komen.
  Ik wil iedereen bedanken die deze dag mogelijk hebben gemaakt, het was top!
  Het seizoen is bijna ten einde en dat geeft ons de gelegenheid om afgelopen seizoen met elkaar te evalueren. Ik doel hierbij uiteraard op de ledenvergadering van a.s. vrijdag. Ik weet dat de ledenvergadering niet erg leeft bij de meesten maar ik ben ervan overtuigd dat dit het platform is om met elkaar de discussie aan te gaan en de toekomst met elkaar te delen. Onderwerpen zoals bestuursbeleid, inzet vrijwilligers, technisch beleid, sportcampus, accommodatie, financiën, ledenwerving etc. zijn onderwerpen die wij als bestuur in ieder geval met jullie willen delen. Ik reken op een grote opkomst!
  Ik noemde net al even ledenwerving. A.s. woensdag zijn we op de Buurtboerderij de Nijkamphoeve om daar een korfbalclinic te verzorgen. Doel hiervan is om kinderen uit de buurt kennis te laten maken met korfbal. Vanaf 13.00 uur zullen we daar starten.
  We hebben nog steeds veel overlast van jeugd uit de buurt. Vernielingen, overlast van hangjeugd, rommel en noem maar op. Ik heb morgen (dinsdag) overleg bij de Gemeente een afspraak om deze kwestie te bespreken om tot een oplossing te komen. Ook zal de terugplaatsing van de voetbalkooi daar aan de orde komen. Zodra er nieuws is zal ik hier over publiceren.
  Tot zover
   
  René Benning