• Van de voorzitter: 2 april 2017
  Deze week open ik met de trieste mededeling dat onze vlaggen gestolen zijn. Vervelend en voor Die Haghe weer een schadepost. Jammer dat er mensen zijn die ons dit willen aandoen. Gelukkig zijn we in goed overleg met de wijkagenten om dit soort acties in de toekomst te voorkomen.
  Als bestuur hebben we vorige week een overleg gehad met Gemeente en wijkagenten over de terugkeer van de voetbalkooi. Helaas kwamen we niet op één lijn qua inrichting van de kooi. De plaatsing en sociale controle van de kooi waren al discussiepunten en maakte alles er dus niet makkelijker op. We hebben als huurder van het complex onze wensen en bezwaren kenbaar gemaakt en dit wordt nu verder binnen de Gemeente herzien zodat we voor alle betrokken partijen een bevredigende oplossing vinden. Die Haghe is er bij gebaat om in gesprek te blijven en zullen onze eigen belangen hier uiteraard in vertegenwoordigen.
  Wat mij zorgen baart is het opruimen van de materialen. Het komt regelmatig voor dat we geconfronteerd worden met een opengelaten palen-hok, rondslingerende materialen en het niet opruimen van de eigen 'rommel'. Laten we hierin onze verantwoording nemen en het niet overlaten aan anderen!
  Goed nieuws is dat er geen bezwaren zijn binnengekomen ten aanzien van de kandidatuur van Dennis van Hooft voor het bestuur. Dennis is hierbij dus gekozen als bestuurslid met als portefeuille accommodatiezaken. We wensen Dennis veel plezier en succes toe.
  In overleg met Kim van der Nol hebben we afgesproken dat Kim de begeleiding van nieuwe jonge scheidsrechters op zich zal nemen. Ik denk een goede stap in de professionalisering rondom scheidsrechtersproblematiek. Dank alvast aan Kim voor deze inzet!
  Aanstaande zaterdag is er door de ledenwerfcommissie een actie om nieuwe leden te werven. Laten we hopen op een grote opkomst en uiteraard nieuwe leden! Ik sluit af met de wens dat ik komende weken nieuwe vrijwilligers achter de bar mag begroeten?
   
  René Benning