• Van de voorzitter: 19 maart 2017
  Hebben we een paar relatieve rustige weken achter de rug, staat nu het veldseizoen weer voor de deur. Het veldseizoen staat altijd garant voor gezelligheid op het veld. Dit betekent dat ons clubhuis ook weer open is voor een hapje en drankje. Dat hier vrijwilligers voor nodig zijn zal duidelijk zijn, echter die hebben we niet voldoende! Vandaar nu ook mijn oproep aan leden, donateurs en ouders om hierin je verantwoording te nemen en zo nu en dan een bardienst te draaien. Het gaat vooral om de trainingsavonden maar ook in de weekenden is er een ernstig tekort aan vrijwilligers. Als dit niet georganiseerd kan worden betekent dit dat we de bar moeten sluiten. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Ik reken op aanmeldingen bij de accommodatiecommissie of bestuur om je voor een bardienst op te geven!
  Een aantal ploegen/trainers zullen gemerkt hebben dat het natuurgras in slechte staat verkeerd. Reden hiervan is een kapotte drainage. We hebben hier uiteraard direct melding van gemaakt en hopen dat de Gemeente z.s.m. voor een oplossing zal zorgen. De verbouwing bij de judo gaat nu volgens planning en laten we hopen dat de oplevering nu conform de verwachting van medio april plaats zal vinden. Tot die tijd zal Die Haghe de nodige overlast ondervinden.
  We zijn ondertussen ook met de Gemeente in onderhandeling over het terugplaatsen van de voetbalkooi. De plek is nog optioneel en de omliggende partijen zullen hier ook hun wensen over uit willen spreken. Wij als bestuur zullen uiteraard de belangen van Die Haghe hierin behartigen.
  Afgelopen week heeft het bestuur weer vergaderd en hebben we weer een volle agenda afgehandeld. Zaken zoals de voortgang verbouwing Judo, voetbalkooi, sportcampus, bezetting commissies volgend seizoen, wedstrijdzaken, ploegindeling etc. zijn besproken. Wat we nu merken is dat zowel de leden als de commissies de weg naar het bestuur vinden en we op deze manier veel beter zaken op elkaar kunnen laten aansluiten. Op 13 april staat er weer een plenaire vergadering met TC/TB/JC gepland. 
  De ploegen zijn begonnen met de veldtrainingen en ik wens een ieder veel plezier met de 2e helft van het veld. Succes allemaal!
   
  René Benning