• Van de voorzitter, 19 februari 2017
  En dan is daar het kampioenschap voor het derde. Tegen concurrent Swift werd in een spannende wedstrijd duidelijk dat Die Haghe 3 de waardige kampioen in deze klasse is. Aanvankelijk ging de strijd gelijk op, kwam het derde achter maar uiteindelijk (op ervaring?), lieten de spelers van dit team zien toch de betere te zijn. Een belangrijke stap naar een nieuwe uitdaging volgend seizoen. Zoals ik in mijn praatje ook al zei is de wens vanuit TC/TB en Bestuur om het derde aan te laten sluiten bij de selectie. Ons derde team is een verzameling van spelers, vanuit selectie en jeugd, maar ook oudere spelers die vroeger op het hoogste niveau hebben gespeeld. We zullen ook alles in het werk stellen om voor deze ploeg een trainer/coach aan te stellen.  Voor nu dit team van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
  Ander goed nieuws is is dat we de  huidige begeleiding van de selectie, Wim Lazarom, Willem Kipp en John Ling bereid hebben gevonden om volgend seizoen door te gaan. Belangrijk omdat dit drietal op elkaar is ingespeeld en de selectie kennen. 
  Afgelopen zaterdag namen we voorlopig afscheid van Victor Palm. Studie vereist inzet en tijd en daardoor heeft Victor besloten te stoppen op het hoogste niveau. Op gepaste wijze werd zaterdag hier bij stil gestaan. Victor werd onder luid applaus bedankt voor zijn spel en inzet. 
  We sluiten bijna dit zaalseizoen af. Nog een paar weken en we gaan het veld weer op. We kunnen terugkijken op successen maar ook weten we dat er op sportief gebied nog veel te halen valt. We zijn blij met de kampioenen maar betekent niet dat we tevreden zijn, we willen groeien, sportief zowel in de top maar ook in de breedte. Om dit te realiseren hebben we een ieder keihard nodig, spelers, coaches, trainers, begeleiders, scheidsrechters etc. Die Haghe kan ver komen mits we er iets voor willen doen en soms ook dingen er voor willen laten. Dank aan allen die dit zaalseizoen mogelijk hebben gemaakt. Wellicht tot een laatste zaalwedstrijd en anders tot op het veld.
   
  René Benning