• Bestuursmededelingen: 11 december 2016

    Op de kandidatuur van Raymond Vermaas voor de TB-breedtesport zijn geen bezwaren gekomen waardoor Raymond benoemd is in deze commissie. Uiteraard wensen we Raymond veel succes en plezier toe.
    namens het bestuur
    René Benning