• Bestuursmededelingen 20 november 2016

    Het Bestuur is blij te kunnen melden dat we Raymond Vermaas bereid hebben gevonden de TB-breedtesport te gaan versterken. Met dit bericht geven we de leden 2 weken de tijd om eventuele bezwaren tegen deze kandidatuur kenbaar te maken. Indien er binnen deze termijn geen bezwaren zijn binnengekomen is Raymond benoemd in de TB. 
     
     
    namens het bestuur,
    René Benning