• Gerard van Olst 90 jaar

    Een paar weken geleden schreef ik over het 75-jarig lidmaatschap van Gerard. Nu alweer de volgende mijlpaal en dat is het bereiken van de leeftijd van 90 jaar. Gerard heeft zijn erelidmaatschap verdiend met zijn vele verdiensten voor de club. Naast speler is hij op allerlei gebieden actief geweest, voornamelijk op technisch en bestuurlijk vlak. Gerard heeft zich op deze manier jarenlang ingezet voor Die Haghe. Gerard was ook trouw supporter van het eerste, de laatste jaren minder, maar toch regelmatig aanwezig. Ook op de ledenvergaderingen liet Gerard van zich horen, zijn kennis en inbreng waren vaak van grote waarde.  Kortom een verenigingsman in hart en nieren. Ik wil namens de hele vereniging Gerard van harte feliciteren met zijn 90e verjaardag en we hopen je ook weer snel bij het eerste te mogen begroeten. 
     
    René Benning
    voorzitter kv Die Haghe