• Van de voorzitter (18 september 2016)

  We hebben als bestuur weer vergaderd en de nodige zaken besproken. Standaard op de agenda staan de rapportages vanuit de diverse commissies. Na enkele opstartproblemen is het seizoen nu volop aan de gang. Het is goed om te vernemen dat de bestuursleden meer en meer contact krijgen met de commissies en op die manier beter de informatie deelt met het voltallig bestuur. We merken hierdoor dat we als bestuur beter weten wat er binnen de vereniging speelt en dus ook adequater op zaken kunnen reageren. Natuurlijk kun je niet alle problemen ondervangen maar het bespreekbaar maken is al een stap. 
  Een van die zaken is de scheidsrechtersproblematiek. Er is een opstelling gemaakt voor de te fluiten wedstrijden. Helaas komt het wel voor dat leden niet op komen dagen voor de wedstrijd die zij moeten fluiten. Aangezien dit de enige verplichting is die je als lid hebt om je steentje bij te dragen wil ik een ieder met klem verzoeken deze verplichting na te komen dan wel voor vervanging zorg te dragen. Het is een kleine moeite en de ploegen zij er erg mee geholpen!
  We hebben de opening van het kunstgras geëvalueerd en zijn als bestuur blij met het resultaat. Natuurlijk is nog niet alles klaar en zal iedere bezoeker van ons veld zien dat de judo volop bezig is met hun uitbouw. Graag jullie begrip hiervoor. In samenwerking met de acco zullen we de noodzakelijke klussen op en rondom het veld de komende periode aanpakken.
  Ook standaard op de agenda staat de zogeheten vacaturelijst. We maken van de in te vullen vacatures een overzicht  en zullen daar waar mogelijk mensen gaan benaderen. Of dit nu fluiten is, een ploeg trainen/coachen, een bardienst of commissiewerk, alles helpt!
  We hebben ook een manier gevonden om de vele mails die we vanuit alle disciplines krijgen. Binnen het bestuur is Petra als secretaresse verantwoordelijk om de mails te bekijken en vervolgens door te zetten naar het daarvoor verantwoordelijk bestuurslid. Voordeel hiervan is dat niet 7 bestuursleden afzonderlijk van elkaar gaan reageren waardoor de afhandeling vaak blijft 'hangen'.  We zijn blij te kunnen melden dat we een start hebben gemaakt met de ploegfoto's. Marc Gerritsen is al veel op het veld te vinden, gewapend met camera. Marc zal ook de nodige ploegfoto's maken en deze zullen zsm op de site gepubliceerd worden. Dank alvast aan Marc!
  Tot zover de mededelingen. 
  Op 20 september zal ons lid van verdienste Nel Kamp de leeftijd van 90 jaar bereiken. Nel zal bij de huidige generatie niet echt bekend zijn maar zij heeft veel voor de vereniging gedaan. Vooral  met het  kantinewerk was zij heel actief.  Ook tijdens de bouw van Ballevue heeft Nel een grote bijdrage geleverd. Namens het bestuur wil ik Nel van harte feliciteren met deze respectabele leeftijd.
  Ik wens alle ploegen komend weekend weer veel succes!
   
   
  René Benning