• Van de voorzitter

  De eerste bestuursvergadering is geweest en verschillende onderwerpen zijn besproken. Uiteraard hebben we het uitvoerig over het nieuwe kunstgras gehad. Vanuit Bestuur zal Dirk-Jan daar waar nodig de info op de site publiceren. De officiële opening staat gepland op 10 september. Nadere info volgt. Veel leden hebben inmiddels de nieuwe mat kunnen bewonderen. Het resultaat mag er zijn hoewel er nog wel de nodige aandachtspunten blijven. In samenwerking met de acco zullen deze zaken opgepakt worden. Dank aan de leden die tijdens de renovatie vrijwillig hun steentje hebben bijgedragen!
  De trainingen zijn begonnen, de selectie heeft de spits afgebeten en afgelopen week zijn de andere ploegen ook begonnen.  Goed om te zien dat een ieder weer de nodige voorbereidingen treft voor een nieuw seizoen. Wij als Bestuur doen dat ook en zijn druk bezig om via de betreffende contactpersonen regelmatig met de commissies in gesprek te gaan. Dit werpt nu al zijn vruchten af en kunnen we in de bestuursvergadering de verschillende ontwikkelingen volgen en daar waar nodig bijsturen. Dat dit gewenning vraagt snap ik maar ben ervan overtuigd dat dit de manier is om elkaar scherp te houden. De vacatures blijven en dat moet echt opgelost worden. Een voorbeeld is b.v. de scheidsrechtersaanwijzing. Mocht je je hiervoor willen opgeven, graag! Zo zijn er nog een aantal andere vacatures en die zullen we middels gesprekken proberen in te vullen. 
  Verder kan ik melden dat de ledenwerfcommissie een eerste opzet heeft gemaakt voor een aantal ledenwerfacties. In overleg met TB/JC zullen we inventariseren waar er behoefte aan is. We streven naar een gelijkmatige verdeling van leden zodat we zowel prestatief als sportief kunnen blijven groeien. Kortom begin van een nieuw seizoen en veel uitdagingen. Ik hoop dat we stappen kunnen maken al zijn ze maar klein. De inzet van een ieder op wat voor vlak dan ook is hierbij van absolute noodzaak! ik wens alle ploegen veel succes, plezier en een blessurevrij seizoen toe. De commissies succes met de organisatie.
  Tot op het (nieuwe) veld
   
   
  René Benning