• Van de voorzitter, 12juni2016

  De 1e bestuursvergadering is geweest. Ik zal, zoveel als mogelijk, via de site een terugkoppeling geven van wat we besproken hebben. Dit om de leden op de hoogte te houden van zaken waar we als Bestuur mee bezig zijn. Uiteraard zijn we ook 'gewoon' aanspreekbaar op het veld.
  Het was een lange agenda die we niet in zijn geheel hebben kunnen afhandelen. Vooraf hebben we nader kennis gemaakt en wederzijdse verwachtingen uitgesproken. De portefeuille-verdeling is doorgenomen en hebben afgesproken om vanuit de eigen portefeuille contact te leggen met desbetreffende commissies. Deze contacten zijn o.a. het bezoeken van vergaderingen maar ook de directe contacten op het veld of in de zaal. We hebben de wens uitgesproken dat we op deze manier snel en adequaat informatie met elkaar kunnen uitwisselen en hierdoor beter op kwesties kunnen reageren. 
  We hebben de ontstane vacatures besproken en zullen trachten deze z.s.m. op te vullen. Het lijkt nog ver weg maar de sportcampus heeft onze aandacht. Om het gebruik ervan ludiek op te starten vraag ik om 28 januari 2017 alvast te reserveren. Wat en hoe blijft nog even een verrassing!
  Op 1 april 2020 bestaat Die Haghe 100 jaar. Uiteraard hebben we dit besproken en zullen hier de nodige activiteiten voor gaan ontwikkelen. Het huidige kunstgras gaat op de schop en daar zullen we de nodige hinder van ondervinden. Vanuit Bestuur zal Dirk Jan dit proces begeleiden. Medio augustus hopen we dat alles klaar is.
  Tot zover de mededelingen vanuit de vergadering. Ik wil er nog aan toe voegen dat per 1 juli de tijden van het betaald parkeren gaan wijzigen. De nieuwe tijd is van 18.00 u-00.00 u.
   
   
  René Benning