• Van de voorzitter
  Woensdag 1 juni was ik voor de eerste keer  aanwezig bij het regio-overleg. Dit is een platform waar de Haagsche korfbalclubs gezamenlijke krachten bundelen en kennis en informatie delen. Doel hiervan is om zaken vanuit het KNKV te bespreken en indien nodig als Haagsch collectief terug te koppelen.  Interessant was de presentatie van Sportlink. Hier werden een aantal van de mogelijkheden besproken. Zoals inmiddels wel bekend maken wij gebruik van de module Website via Sportlink. Verder werden er de reglementen van het Bondsbestuur besproken, gediscussieerd over nut van 4Korfbal, Competitieplanning, de Haagsche Korfbaldagen en het opzetten van een recreanten/veteranen competitie. Kortom een nuttige en interessante bijeenkomst. Wij zullen als Die Haghe zeker deze bijeenkomsten blijven bezoeken. Indien er leden zijn die meer informatie over genoemde onderwerpen willen kan dat uiteraard bij het Bestuur.
  Dichter bij huis was er afgelopen zaterdag de avond Die Haghe got's talent. Een leuke avond waarbij vele Die Haghe-artiesten hun talenten on stage lieten zien en horen. Dank aan de feestcommissie voor afgelopen jaar voor het organiseren van de vele feestjes voor de kinderen.
  Kwesties die mij nu nog wel zorgen baren is de bezetting van een aantal functies. Wij zijn nog steeds op zoek naar een bestuurslid met als portefeuille TB-prestatief. Ook hebben wij nog geen sponsorcommissie. Naast deze taken zoeken wij ook iemand die van Rob Knuist de scheidsrechters aanwijzing wil overnemen. Ik hoop dat deze taken spoedig ingevuld gaan worden.
  Deze week hebben wij de eerste Bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling. Het zal nog even zoeken zijn naar een effectieve afhandeling van onderwerpen. Ik hoop dat door het verdelen van portefeuilles de lijnen naar de commissies kort en transparant worden. De agenda is gemaakt en door te prioriteren zal een start gemaakt worden.  We zullen als Bestuur vanuit de vergadering zoveel als mogelijk een terugkoppeling geven van de besproken onderwerpen. We hopen hiermee de leden te kunnen blijven informeren.
  Volgende week zullen de ploegen bekend gemaakt worden. De ervaring heeft geleerd dat er hierbij altijd teleurstellingen zijn. Blijf niet hiermee lopen maar spreek desbetreffende contactpersonen aan. Alle kampgangers een fijne week en verder iedereen een fijne zomervakantie!
   
  René Benning