• Een nieuw bestuur.....
  Afgelopen vrijdag is er door de ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. Na een vlotte afhandeling van de agenda kwamen we tot  de verkiezingen. Ook deze verliepen snel en werden alle kandidaten gekozen. Dit betekent dat we in het bestuur een aantal nieuwe namen hebben die ik graag aan de vereniging wil voorstellen. We zullen in de komende weken iets meer vertellen in de vorm van een persoonlijk stukje van ieder bestuurslid.
  Voor nu is de portefeuilleverdeling (voorlopig) als volgt:
   
  Petra v Halteren: secretariaat
  Astrid Brouwer: TB breedtesport
  Kyra Rietbroek: Jeugdcommissie
  Dirk-Jan Kiljan: lid
  Jeffrey de Ru: penningmeester
  Daniel v.d. Velde: PR/Evenementen/Accommodatie
  René Benning: voorzitter
  vacature: TB prestatief
   
  Ik kan me zo voorstellen dat er leden zijn die zich afvragen wat wij als bestuur de komende periode willen gaan doen. Dit is niet in een paar regels uit te leggen maar in het kort kan ik er dit over melden.
  We zullen dat wat goed gaat willen behouden. Wel willen we de structuur van de organisatie in kaart brengen en daar waar nodig aanpassen c.q. verbeteren. Ook willen we de communicatie tussen Bestuur, commissies, spelers/leden/donateurs aanscherpen en daardoor als Bestuur meer zichtbaar en transparant zijn.
  Wat we belangrijk vinden is dat je elkaar ook mag aanspreken op gemaakte afspraken zodat er resultaat uit voortvloeit, dus doen wat je belooft.
  Naast deze punten is natuurlijk de groei van de club belangrijk, zowel prestatief als in de breedte. Die Haghe moet een club zijn voor een ieder op elk niveau. We streven er wel naar de sport op het hoogst haalbare niveau te beoefenen. Naast onze eigen sport hebben we ook aandacht voor het tennis, buurthuis v.d. toekomst etc.
  We vinden dat het kader ook moet laten zien waar ze mee bezig zijn, of zaken nu goed gaan of minder goed lopen, informatie uitdragen is essentieel. Uiteraard is het invullen van de ontstane vacatures een punt van zorg. Voor het bestuur zijn we nog op zoek naar een contactpersoon voor TB prestatief.  Gelukkig zijn de vele gesprekken die ik gevoerd heb ook succesvol geweest. We willen een start maken met een ledenwerfcommissie. We zullen qua ledenaantal moeten groeien. Voor deze commissie zijn Marieke Vermaas en Danielle Pronk bereid gevonden om hier een start mee te maken. Voor de sponsorcommissie zij we met een 3-tal kandidaten in onderhandeling. Ik zal zoveel als mogelijk publiceren over de voortgang van alle vacatures.
  Dit voor wat betreft de komende periode. Ik wil namens het bestuur de vereniging danken voor het gestelde vertrouwen. Een bijzonder woord van dank aan oud-voorzitter Bart Voskuijl voor de originele wijze waarop ik de (uit 1920 stammende) voorzittershamer mocht ontvangen!
  Tot slot alle kampioenen gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap!
   
   
  René Benning
  voorzitter