• Van de voorzitter, 20 november 2016

  Deze week open ik met de overwinning van het eerste. Tegenstander ZKV kwam op bezoek en daarvan wisten we dat ze 2 punten bij HKV/Ons Eibernest hadden weggekaapt. Weliswaar met 1 punt verschil, maar toch. Een spannende pot zou ons te wachten kunnen staan. En inderdaad, lange tijd ging het gelijk op, tot dat Die Haghe op de een of andere manier vleugels kreeg. Meer en meer trok Die Haghe de wedstrijd naar zich toe en waren er prachtige doelpunten bij. Een mooie overwinning. Komend weekend de Haagse derby tegen HKV/Ons Eibernest. Het tweede had niet al te veel moeite met ZKV 2 en wist met een 23-17 de twee punten in een leuke wedstrijd in eigen huis te houden. Als ik de lijn doortrek met overwinningen kunnen daar A1, B1, en C1 aan toegevoegd worden. De C1 mag genoemd worden, deze ploeg moet alle zeilen bijzetten om mee te blijven doen op het hoogste niveau. Ook de B1 liet het spannend worden en met één punt verschil was de overwinning daar. Mooie prestatie! E4 en onze nieuwe ploeg F3 wisten ook dit weekend te winnen. Met het schrijven van dit epistel heb ik geen uitslagen nog van de zondag-ploegen.
  Naar aanleiding van de wedstrijd van het eerste heb ik het verzoek gekregen of er een paar mensen bereid zijn om voor de wedstrijd van het eerste de spandoeken op te hangen en na afloop weer te verwijderen. Graag jullie spontane reacties naar mij. 
  Afgelopen week heeft het bestuur weer vergaderd. Naast de reguliere agendapunten zijn ook weer andere zaken besproken. We hebben vanuit de accommodatiecommissie een onderhoudsplan voor de komende jaren gekregen. Hieraan gekoppeld een financieel overzicht van kosten. In overleg met deze commissie zullen we kijken waar de prioriteiten voor de komende jaren liggen. Wat duidelijk is is dat onderhoud noodzakelijk is.
  Met Gemeente, Stichting Mooi, Judo, wijkagent en vertegenwoordigers van de 'hangjeugd' hebben we een goed overleg gehad. Er zijn plannen om de overlast van de jeugd op ons complex te gaan controleren. Met behulp van 'vaders' gaan we de contacten met de groepen die regelmatig rondhangen intensiveren in de hoop beter grip op deze situatie te krijgen.
  Als bestuur gaan we volgende vergadering een plenaire vergadering voorbereiden met het volledige kader. Met deze vergadering hopen we wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Ook is de intentie om de werkwijze meer op elkaar te laten aansluiten zodat we doelstellingen kunnen benoemen en realiseren. We realiseren ons dat de complexiteit van een vereniging niet in een seizoen optimaal georganiseerd is maar door het bespreekbaar te maken en elkaar op aan te spreken kunnen we stappen in de goede richting maken. Elka stap, hoe klein dan ook, is er één.
  Tot slot verwijs ik graag naar de agenda voor de komende weken, er staan een aantal activiteiten op de planning, dus kijk goed op de site. Alle ploegen komende week weer succes en vooral plezier met het voorbereiden van de wedstrijden! 
   
   
   
  René Benning